Flexineb Nederland is officiële importeur voor Nederland en België

Zoek

Hulp nodig? Bel: 085 - 130 85 81
Hulp nodig? Bel: 085 - 130 85 81

Privacy Verklaring

In dit privacy beleid wordt uiteengezet hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens die door Flexineb Nederland worden verwerkt.

Flexineb Nederland

Wij leveren de Flexineb producten binnen Nederland en België. Flexineb ontwikkelt mooie producten voor paarden. Deze producten kunnen eenvoudig via onze webshop besteld worden.

Bij onze werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan leest u in dit beleid.

Door gebruik te maken van onze dienstverlening gaat u akkoord met onderhavig privacy beleid. Door akkoord te gaan met dit privacy beleid geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens op de wijze zoals in dit beleid genoemd.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens

 • Contactpersonen van leveranciers, opdrachtgevers en derden met wie wij samenwerken
 • Mensen die interesse tonen in onze diensten en in contact met ons treden
 • Onze klanten en relaties
 • Websitebezoekers
 • Personen waarvan we de gegevens verwerken op basis van een overeenkomst
 • Sollicitanten

Ontvangers van uw persoonsgegevens

 • Flexineb Nederland
 • Derden wanneer dit noodzakelijk is – en voortvloeit – uit een overeenkomst, op grond van toestemming of op grond van de wet. Bijvoorbeeld de pakketbezorger.

Van wie ontvangen wij persoonsgegevens

We ontvangen voornamelijk van uzelf de persoonsgegevens, u reikt deze persoonsgegevens bijvoorbeeld aan wanneer u een bestelling plaatst of een account opent. Ook is het mogelijk dat een opdrachtgever of leverancier/derden uw persoonsgegevens aanleveren. Bijvoorbeeld wanneer u werkzaam bent bij een opdrachtgever en een pakketje aan u wordt gericht ter in ontvangst name.

Doelen en verwerking van persoonsgegevens

 1. Indien u contact opneemt, een bestelling plaatst en/of uw account aanmaakt/wijzigt worden uw voor- en achternaam, adresgegevens, contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres), uw gebruiksnaam en wachtwoord verwerkt zodat uw bestelling of verzoek behandeld kan worden en u bij een volgende bestelling direct een bestelling kunt plaatsen onder uw account.
 2. Indien u contactpersoon bent van uw organisatie, worden uw voor- en achternaam, contactgegevens (telefoonnummer en/of direct e-mailadres) verwerkt zodat we contact met u kunnen opnemen/de overeenkomst kunnen uitvoeren.
 3. Voor promotie- en markering doeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe dienst die mogelijk interessant voor u is.
 4. Via Cookies, Google Analytics of Google Ads en soortgelijke kunnen wij nagaan wat bezoekers op onze website doen. Zo kunnen wij onze website en diensten verbeteren en meer inspelen op wensen van bezoekers. Hiervoor kunnen gegevens verwerkt worden, zoals de bezochte webpagina, klik- en surfgedrag, de duur van uw sessie.
 5. Voor marketingdoeleinden kunnen wij persoonsgegevens kopen van derden.
 6. Wij zijn actief op social media. Indien u contact met ons opneemt via social media kunnen we uw naam, emailadres of social ID verwerken zodat we contact kunnen opnemen of uw vraag kunnen beantwoorden.
 7. We kunnen nieuwsbrieven verzenden. Bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. Hiervoor verwerken we uw naam, e-mailadres en geslacht om de nieuwsbrief te personaliseren. Indien u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen kunt u zich bij elke nieuwsbrief afmelden door te klikken op ‘afmelden’.
 8. Voor administratie en facturatie kunnen wij gegevens van een contactpersoon en eventueel adresgegevens en een contactgegeven verwerken.
 9. We verwerken uw betaalgegevens zodat we uw betalingen kunnen verwerken in onze administratie.
 10. Van sollicitanten verwerken wij de brief, CV en correspondentie. Na het einde van de sollicitatieprocedure zullen deze gegevens binnen 4 weken worden verwijderd. Indien wij een sollicitant in ons dossier wensen te houden, zullen wij hierover de sollicitant informeren. We houden maximaal 1 jaar een sollicitant in ons dossier.

Er worden niet meer persoonsgegevens verzameld dan noodzakelijk in het kader van de genoemde doeleinden. Als de gegevens niet bewaard worden voor die doeleinden kunnen we de gegevens toch nog bewaren

Grondslagen voor verwerking

 1. We verwerken persoonsgegevens die:
  1. Noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze overeenkomst
  2. Verwerkt worden met uitdrukkelijke toestemming
  3. Op grond van een wettelijke plicht worden verwerkt
  4. Noodzakelijk verwerkt worden ten aanzien van een goede bedrijfsvoering, denk aan het verwerken van gegevens van contactpersonen van leveranciers.

Andere partijen

Flexineb Nederland verkoopt of verhuurt geen persoonsgegevens aan derden. Alleen met toestemming van u worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden, of wanneer delen noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. Denk aan het verwerken van de naam en adresgegevens om een bestelling te laten bezorgen. Deze gegevens zijn noodzakelijk in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens delen indien dit verplicht is op grond van de wet of wanneer dit noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering.

Beveiliging

Flexineb Nederland treft voldoende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen bieden een passend beveiligingsniveau gelet op de specifieke risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen, en rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Bewaren van gegevens

Flexineb bewaart persoonsgegevens gedurende de dienstverlening, of zolang nodig is voor de overige doeleinden. De persoonsgegevens kunnen na het einde van de overeenkomst bewaard worden i.v.m. fiscale bewaartermijnen (bewaren van de administratie), juridische vervaltermijnen (de wet geeft aan dat een claim binnen een bepaalde periode ingediend kan worden) of omdat u een account heeft aangemaakt en in de toekomst nog bestellingen bij ons wenst te plaatsen, uw accountgegevens bewaren wij ten einde het voeren van een goede bedrijfsvoering.

Uw rechten

U kunt op verzoek kennisnemen van de persoonsgegevens, verzoeken deze te verwijderen, aan te passen, te vergeten of te beperken. Ook kunt u uw toestemming intrekken. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen dient aan uw verzoek uitvoering gegeven te worden.

Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar maken indien deze gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan overeengekomen of vermeld in dit beleid. Ook heeft u het recht om een klacht bij ons in te dienen of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt uw bericht richten aan ons kantoor ter attentie van mevrouw Verhoeven.

Wijzigingen

Ons privacy beleid kan wijzigingen indien nieuwe ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven. Het meest actuele beleid treft u altijd aan op onze website. Onderhavig beleid is versie 2021.2.

Flexineb Nederland
Landweer 30A
5411 LV Zeeland

contact@flexineb.nl
085 – 130 85 81

Back to Top
Product has been added to your cart